BIBLIOTEKA

Pojedyncza książka może mieć wielką wartość, lecz do pogłębionych studiów potrzeba ich więcej. Toteż w starożytności książki (greckie biblios) były zbierane i gromadzone w osobnych pomieszczeniach w świątyniach, szkołach filozoficznych, pałacach faraonów. Za fara­ona Cheopsa utworzono „Dom ksiąg” kolekcjonujący zwoje papiru­sów. Jednak „światowa” biblioteka powstała dopiero w Aleksandrii w III w. p.n.e. Jej pomysłodawcą był wygnany władca Aten, Deme- trios, który przekonał króla Ptolemajosa Sotera do gromadzenia ko­pii wszystkich książek ówczesnego świata.Zamysł dynastii ptolemejskiej był niezwykle ambitny – stworzenie intelektualnej pamięci świata. Nie szczędzili na bibliotekę środków. Wysłannicy króla docierali do różnych krajów skupując książki. Uży­wano wszelkich, nawet rozbójniczych metod. Podróżnym do Egiptu konfiskowano zwoje, przepisywano je, oryginały przekazywano do biblioteki, a kopie zwracano właścicielom. W rezultacie udało się zgromadzić ponad pół miliona zwojów, z których na wypadek uszko­dzenia wiele kopiowano, chroniąc cenne oryginałyNiestety, po podboju Egiptu przez Rzymian zbiory biblioteki zaczęły podupadać, głównie w skutek pożarów i rewolt w mieście. Jej celowe niszczenie zaczęło się za chrześcijańskiego biskupa Teofilusa. Z jego in­spiracji w 391 r. n.e. zniszczono pogańską świątynię, w której mieściła się część zbiorów. Ostateczny cios zadał bibliotece w 646 roku muzułmański kalif Omar, na którego polecenie zniszczono „księgi niewiernych”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply