DWA RODZAJE PAMIĘCI

Człowiek ma dwa rodzaje pamięci: krótkotrwałą, która zatrzymu­je aktualne informacje przez moment, a potem są rugowane, oraz długotrwałą – pojedyncze fakty oraz struktury i sytuacje są przypomi­nane nawet po wielu latach. Niektórzy mają tzw. pamięć fotograficz­ną; potrafią odtworzyć detale najbardziej złożonych obrazów i sytu­acji. Pamięć można ćwiczyć. Gdy książki były rzadkością uczono się całych tekstów literackich oraz skomplikowanych formuł matema­tycznych na pamięć. Pomocne w tym są sposoby przypominania zwa­ne mnemotechniką. Za jej twórcę uchodzi starożytny Grek Simoni­des. Obok retoryki, w kulturze oralnej Grecji ćwiczenie pamięci było ważne dla polityka, prawnika, filozofa. Obecnie o mnemotechnice zapomniano, została zastąpiona przez media. Naturalna komunikacja międzyludzka rozwinęła się w czasach prehi­storycznych. Osiągnęła szczyt doskonałości w starożytnych Grecji i Rzymie. Nawet dzisiaj warto czytać Kształcenie mówcy Kwintyliana oraz Mowy Cycerona. Czy to oznacza, że nadal komunikujemy się jak dawni Grecy lub Rzymianie? W podstawowym zakresie – tak: komu­nikacja w rodzinie, gronie przyjaciół, rówieśników ma bardzo podob­ny charakter. Oczywiście nasze słownictwo jest na pewno bogatsze, ale i uboższe, gdyż wiele dawnych terminów i słów wyszło z użycia. Inne są dzisiaj tematy rozmów, inne formy argumentacji. Ale znając klasyczną grekę lub łacinę – przeniesieni w starożytność moglibyśmy się porozumiewać bez kłopotu w antycznych Atenach lub Rzymie .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply