GŁOS LUDU

Wtedy upowszechniło się powiedzenie Vox populi, vox Dei (Głos ludu jest głosem Boga) wyra­żające myśl, że opinia ludu, jego sympatie i antypatie instynktownie opierają się na prawdzie i są zgodne z prawami boskimi.Opinia w średniowieczu była kształtowana przez dominujące in­stytucje: Kościół oraz feudałów. Dopiero schyłek średniowiecza, roz­wój handlowych państw-miast tak na północy (Niderlandy), jak na południu (Włochy) przyniósł rozwój nieformalnych kontaktów ponadlokalnych, stworzył społeczeństwo obywatelskie i warunki do rozkwitu opinii publicznej. Powstały też środki jej kształtowania aparaty propagandy posługujące się mediami. We włoskich państwach-miastach w latach 1200-1600 osoby lepiej wykształcone, umiejące dobrze pisać i czytać były liderami ludu, ich żywe dysputy tworzyły klimat do formowania opinii publicznej. Dan­te Alighieri, autor Boskiej komedii, był nie tylko wielkim poetą, ale publicystą, który potrafił mobilizować swych rodaków do walki ze społecznym złem. W Antwerpii centrum wiadomości i plotek o spra­wach publicznych stanowiła giełda. Kardynał Richelieu szczególnie troszczył się o umacnianie swojej królewskiej reputacji. W tym celu umiejętnie wykorzystywał dzien­nik „La Gazette” założony przez Theophraste’a Renaudota, człowie­ka cieszącego się dużą popularnością wśród ludu paryskiego.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply