PIERWSZE AGENCJE PRASOWE

Pierwsze agencje prasowe powstały w Europie. Słynną do dziś bry­tyjską agencję Reutera założył w 1849 roku Julius Reuter z Kassel, któ­ry przybył do Londynu przez Paryż. Agencja francuska (poprzedniczka AFP 1’Agence France-Presse) została założona w 1835 przez Charlesa- Louisa Havasa. Wkrótce dołączyły do nich dwie agencje w Stanach Zjednoczonych – American Press oraz United Press International.Ponieważ zadaniem agencji prasowych było dostarczanie serwi­sów informacyjnych dla pism o różnym profilu i orientacji politycz­nej, dziennikarzy musiał cechować jak największy obiektywizm (bezstronność lub wielostronność opisu) oraz zwięzłość. Ten ostatni wymóg był podyktowany kosztami przekazywania informacji za po­mocą telegrafu. Zatem pisano krótko, bez zbędnych przymiotników. Narodził się styl zwany telegraficznym. Agencja dostarczała fakty, a komentarze pisano w redakcjach, w zależności od ich profilu oraz sympatii politycznych.Chociaż pierwsze drukowane książki były wielokrotnie tańsze od ręcznie przepisywanych, to ich wykonanie jeszcze długo było pra­cochłonne i powolne. Nic dziwnego, że aż do końca XVIII wieku na­kład rzadko przekraczał liczbę trzech tysięcy egzemplarzy. Dopiero w XIX wieku seria wynalazków zrewolucjonizowała technikę drukar­ską, która niemal nie zmieniła się od czasów Gutenberga.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply