PIERWSZY MODEL

Pierwszy model maszyny do pisania opatentował w 1714 roku Henry Mili, określając swój instrument długim, ale jasnym tytułem:Sztuczna maszyna albo metoda druku lub przepisywania liter poje­dynczo lub progresywnie jedna po drugiej, jak w pisaniu, mocą której pismo może być napisane na papierze lub pergaminie tak czysto i do­kładnie, że nie jest odróżnialne od druku.Niestety, nie zachował się ani jeden opis prototypu Milla, tak jak i wielu innych późniejszych maszyn. Nadal przepisywano dokumenty ręcznie, co wobec rosnącej biurokracji kosztowało firmy i instytucje coraz więcej. Prawnicy w swych kancelariach zatrudnia­li kopistów, otrzymujących standardowe stawki od liczby przepisa­nych słów. Korzystne było przyspieszenie i potanienie tej pracy. W 1873 roku w amerykańskich warsztatach Philo Remingtona produkujących broń i maszyny do szycia, wykonano prototyp ma­szyny do pisania według patentu Charlesa Sholesa. Skorzystał z niego znany pisarz Mark Twain, który jako pierwszy w świecie autor przedłożył zdumionemu wydawcy swą książkę w formie maszynopisu! Maszyna Sholesa miała klawisze i taśmę nasyconą tuszem, a zamiast wałka poziomą metalową płytkę, na którą nakła­dało się kartkę papieru. Obudowę stanowiła… szafka od maszyny do szycia. Czcionki uderzały w płytkę od dołu; by odczytać tekst naciskało się pedał, co powodowało podniesienie i przechylenie płytki z zadrukowanym papierem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply