PIERWSZY WAŻNY WYNALAZEK

Pierwszym ważnym wynalazkiem było skonstruowanie przez Frie­dricha Kóniga maszyny do druku z form płaskich napędzanej parą. W 1814 roku zastosowano ją do drukowania londyńskiego dziennika „The Times”. W 1848 roku skonstruowano dla tego pisma maszynę rotacyjną, która drukowała z cylindrycznej formy drukarskiej. Papier z roli przesuwał się między walcami, był zadrukowywany w sposób ciągły, co pozwoliło na ogromne przyspieszenie druku, a tym samym na znaczne zwiększenie nakładów gazet codziennych.Tak zaczynała się era prasy masowej. Już w 1826 roku na maszynie płaskiej w ciągu godziny drukowano tyle arkuszy, co ośmiu drukarzy na czterech ręcznych prasach. Maszyna rotacyjna miała wydajność osiem tysięcy arkuszy na godzinę, siedem razy więcej niż tradycyjna prasa płaska.Prasa rotacyjna pozwalała wprawdzie na drukowanie gazet w ma­sowych nakładach, lecz nadal ręcznie dobierano czcionki i składano strony, czyli przygotowywano matryce drukarskie. Na jednego druka­rza przypadało niekiedy sześciu i więcej składaczy. Przełom w tej dziedzinie nastąpił dopiero w drugiej połowie XIX wieku.W lipcu 1886 roku w drukarni gazety „The New York Tribune” za­instalowano nową maszynę zecerską, którą skonstruował Ottmar Mergenthaler. Była to maszyna do składania matryc i odlewania z nich całych wierszy. Okrzyk wydawcy zachwyconego działaniem urządzenia – A line of types! (linijka czcionek) – dał nazwę tej ma­szynie: linotyp.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply