ULEPSZONA MASZYNA

Ulepszona maszyna Remingtona (1895) miała 78 klawiszy (inne z dużymi i małymi literami, inne z cyframi, znakami interpunkcyj­nymi. Warto jeszcze wspomnieć o maszynie Hamonda (1895) wolniej­szej od „Remingtona”, w której zastosowano cylinder z czcionkami. W 1914 roku J. Smather zaprezentował prototyp maszyny z silnikiem elektrycznym poruszającym wózek i dźwignię z czcionkami. W kolej­nych latach maszyny doskonalono.Wynalazek druku o ponad czterysta lat wyprzedził pierwszy spraw­nie działający instrument mechanicznego pisania tekstów. Maszyna przyspieszała pisanie, więc zwiększyła dochody piszące­go literata, ale była jeszcze bardziej użyteczna dla rosnącej w siłę i kadry biurokracji. Wkrótce zasiadły przy niej rzesze kobiet-maszy- nistek. I tak jak później telefon stworzył zawód kobiety-telefonistki, maszyna do pisania dała kobietom pracę biurową, a nie kuchenną. Oba urządzenia stały się instrumentami wyzwolenia prostych kobiet z ram zwanych po niemiecku 3K (w wolnym przekładzie: prokreacja, kuchnia, kruchta). Ale maszyna do pisania ma swój „złoty wiek” za sobą; zastępują ją drukarki komputerowe. Pierwszą drukowaną księgą była Biblia, czyli dzieło par excel- lence religijne, ale wkrótce po niej ukazały się księgi świeckie zbójeckie.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply