CHARAKTERYSTYCZNE CECHY

Ten typ gaze­ty charakteryzują treści lekkie, rozrywkowe, ciekawe, sensacyjne. Dzisiaj nazywa się je tabloidem, z uwagi na bliski czasopismu for­mat papieru oraz bogato ilustrowaną formę graficzną (duże zdjęcia na pierwszej stronie). Przykładami – „SuperExpres” i „Fakt”. Są ku­powane przez czytelników o niskich dochodach. Udoskonalona technika druku, zanikający analfabetyzm, reklama oraz demokracja z pewnością odegrały tu znaczną rolę. Wielu odbiorców to niejako czytelnicy „tytularni”, przeglądający gazetę, a nie czytający „od deski do deski” – od pierwszej do ostatniej strony, dojeżdżający do pracy środkami publicznego transportu (koleje, au­tobusy, tramwaje; duży format tradycyjnej gazety nie był poręczny). Wydawcy zmniejszyli format niemal o połowę, poprawili układ stron, dodali ilustracje oraz zmienili styl i charakter wiadomości. Miejsce bardziej poważnych wydarzeń politycznych zajęły sensacje i skanda­le, zwłaszcza zbrodnie i seks. Zwraca uwagę odwracanie się młodych czytelników od poważ­nych informacji i dysput politycznych ku sensacji i prasie tablo- idalnej. Odróżnić jednak należy coraz ważniejszą pozycję na rynku prasy komercyjnej (jako instrumentu reklamy i rozrywki) od nawy­ku czytania gazet przede wszystkim dla informacji politycznej. Nawet niegdyś poważne polityczne dzienniki ulegają czytelnikom przybierając formę tabloidów politycznych (wielkie krzyczące nagłówki na pierwszej stronie, sensacje polityczne, zob. „Gazeta Wyborcza”). Chociaż tabloidy dominują dzisiaj na rynku czytelni­czym, prasa codzienna nadal czerpie swój prestiż z dawnego modelu „mieszczańskiego”, który preferuje poważne informacje polityczne i gospodarcze.

Leave a Reply