PLAKAT REKLAMOWY

Koniec XIX wieku przyniósł rozwój plakatu reklamowego. Dzisiaj billboardy (europlakaty), afisze i plakaty są niezwykle ważnymi no­śnikami reklamy zewnętrznej.W XX wieku narodziły się nowe nośniki i formy reklamy – naj­pierw reklama radiowa, potem telewizyjna. Radio i telewizja prze­kazują większość reklam docierających do konsumentów, a także dostarczają większość (w przypadku telewizji komercyjnej nawet niemal całość) wpływów mediom. Najnowsze formy reklamy to wideoklipy lub teledyski, krótkie filmy z fabułą lub bez ilustrujące utwór muzyczny w celu wylansowania go wśród telewidzów, by zwiększyć sprzedaż.Przeważnie reklamuje się usługi lub towary, lecz coraz częściej pro­mowane są marki (np. Benetton), usługi (komórkowa telefonia), styl życia (reklama społeczna), idee (reklama wyborcza, marketing poli­tyczny). Struktura reklam medialnych jest na ogół odwzorowaniem dawnego mitu i bajki ludowej, którą doskonale analizował rosyjski se- miolog Vladimir Propp. W reklamie, jak w bajce, mają często zastoso­wanie schematy – dobra i zła wróżka, magiczna pałeczka, cudowne rozwiązanie. Schemat okazuje się nieśmiertelny, powiela go niemal każda reklama, nawet proszku do prania. Media masowe w gospodarce wolnorynkowej to przeważnie (z wyłączeniem np. mediów publicznych) zwyczajne przedsiębior­stwa produkcyjne. Są prywatną własnością, podlegają prawom podaży i popytu. Działają w ramach wysoce konkurencyjnego syste­mu, a zatem pomyłka w ocenie sytuacji rynkowej prowadzi do ban­kructwa. Jeśli mają się utrzymać na rynku, muszą być rentowne.

Leave a Reply